• ماکو، پارک امام خمینی ، ساختمان اداری مرکز نمایشگاه و همایش های منطقه آزاد
  • ceoid@makufz.org

ایجاد دهکده سلامت در منطقه سد ارس با سرمایه گذاری مشترک

گردشگری

سیستم تبلیغات شهری

گردشگری

توسعه گردشگری و اقامتی در منطقه آبگرم شوط بصورت سرمایه گذاری مشترک

گردشگری

توسعه و تجهیزپارک امام خمینی

گردشگری
گردشگری

واحد پرورش بلدرچین

کشاورزی و شیلات

گلخانه تولید بذربا تکنولوژی هلند

کشاورزی و شیلات

۵۰۰ هکتار گلخانه

کشاورزی و شیلات

جذب سرمایه های قطرو عمان برای سرمایه گذاری در بخش تولیدات گلخانه ای

کشاورزی و شیلات

استقرار نمایندگی کنسرسیوم شیلات نروژ در منطقه

کشاورزی و شیلات

ایجاد ۳۰۰۰ هکتار مزارع کشت

کشاورزی و شیلات

کارخانه تولید روغن و پودر ماهی

کشاورزی و شیلات

پرورش ماهیان در قفس در چشم ثریا

کشاورزی و شیلات