• ماکو، پارک امام خمینی ، ساختمان اداری مرکز نمایشگاه و همایش های منطقه آزاد
  • ceoid@makufz.org

مناقصات و مزایدات منطقه آزاد ماکو

مزایده اجاره محل جهت ایجاد کافی شاپ و کیوسک های ارائه خدمات مجتمع تجاری امید ماکو

تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

تاریخ بازگشایی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

دعوتنامه فراخوان سرمایه گذاری

تاریخ بازگشایی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷