• ماکو، پارک امام خمینی ، ساختمان اداری مرکز نمایشگاه و همایش های منطقه آزاد
 • ceoid@makufz.org

Ermenistan

 • Coğrafi konumu: Ermenistan Cumhuriyeti, Güney Kafkasya'da, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yer almaktadır. Komşuları Türkiye'nin batısında, Gürcistan'ın kuzeyinde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğusunda, İran'ın güneyinde ve Nahçivan Özerk Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu ülkenin en büyük gölü, tatlı suya sahip olan ve ülkenin orta kesiminde nispeten geniş bir alanı kaplayan Kuğu Gölü'dür. Ermenistan dağlıktır; ülke yüzölçümünün yalnızca 'unun yüksekliği 1000 metrenin altındadır.
 • Önemli nehirler: Aras, Zanga. En yüksek noktası: 4090 metre yüksekliğindeki Aragat Dağı.
 • İklim: Ermenistan, rakım ve diğer faktörlerden dolayı birçok yerel farklılığın olduğu kuru bir iklime sahiptir.
 • Hükümet: Cumhuriyet
 • Alan: 29.800 kilometrekare
 • Nüfus: 3.262.000 kişi (2011)
 • Yıllık nüfus artışı: yüzde -0,32
 • Başkent: Erivan
 • Dil: Ermenice, Azerice, Kürtçe
 • Din: Ermeni (Gregory Hıristiyan) ,5
 • Para birimi: Dram

Türkiye

  • Coğrafi konum: Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya'da yer almaktadır. Türkiye'nin ortak kara sınırı 2.627 km olup, komşu ülkeleri; 268 km ortak sınıra sahip Ermenistan, 9 km ortak sınıra sahip Azerbaycan, 240 km ortak sınıra sahip Bulgaristan, 252 km ortak sınıra sahip Gürcistan, 206 km ortak sınıra sahip Yunanistan'dır. ortak sınır, 499 km ortak sınıra sahip İran, 331 km ortak sınıra sahip Irak ve 822 km ortak sınıra sahip Suriye'dir. Türkiye'nin Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'e sınırı vardır. Türkiye'nin toplam yüzölçümü 780.580 kilometrekare olup bunun 770.760 kilometre karesi kara, 9.820 kilometre karesi sudur.
  • İklim: Türkiye'nin kuzey, güney ve batı kıyılarında kışları kısa ve ılıman, yazları ise sıcak ve uzun olan Akdeniz iklimi görülür. Türkiye'nin orta kesimleri kurak ve tarıma elverişli olup, yıllık ortalama yağış miktarı 25 cm'den azdır. Genel olarak Türkiye, yazları sıcak ve kurak, kışları ise orta bölgelerde daha yoğun olan ılıman ve yağışlı bir iklime sahiptir.
  • Arazi tipi: Türkiye'nin toprakları çoğunlukla dağlık olup, sınırlı kıyı ovaları ve yüksek merkezi platolarla (Türkiye'nin Asya kısmı) birliktedir.
  • Doğal kaynaklar: Türkiye'nin doğal kaynakları arasında antimon (bir tür metalik element), kömür, krom, cıva, bakır, borat, kükürt, demir cevheri, ekili arazi, hidroelektrik enerji (elektrik, su) yer almaktadır.
  • Hükümet: Cumhuriyet
  • Alan: 779450 km
  • Nüfus: 34,84 milyon kişi (2020)
  • Yıllık nüfus artışı: yüzde 2,3
  • Başkent: Ankara
  • Dil: İstanbul Türkçesi
  • İslâm
  • Para birimi: Lira
 • Önemli nehirler: Aras, Zanga. En yüksek noktası: 4090 metre yüksekliğindeki Aragat Dağı.
 • İklim: Ermenistan, rakım ve diğer faktörlerden dolayı birçok yerel farklılığın olduğu kuru bir iklime sahiptir.
 • Hükümet: Cumhuriyet
 • Alan: 29.800 kilometrekare
 • Nüfus: 3.262.000 kişi (2011)
 • Yıllık nüfus artışı: yüzde -0,32
 • Başkent: Erivan
 • Dil: Ermenice, Azerice, Kürtçe
 • Din: Ermeni (Gregory Hıristiyan) ,5
 • Para birimi: Dram

Azerbaycan

Azerbaycan'ın resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti (Azerbaycan: Azərbaycan) olup başkenti Bakü'dür. Azerbaycan Cumhuriyeti, Kafkasya bölgesinde, Avrupa ile Güneybatı Asya'nın kavşağında ve Hazar Denizi'nin kıyısında yer almaktadır. Mevzuat, tek parlamentolu, çok partili parlamenter bir cumhuriyet olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hükümet türüdür. Azerbaycan Cumhuriyeti laiktir ve 2001 yılından bu yana Avrupa Konseyi üyesidir. Ancak bağımsızlığını yeni kazanan bu cumhuriyette demokratik kurumların bulunmaması nedeniyle halen Sovyetler Birliği'nin otoriter yapısının mirasından zarar görmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti nüfusunun çoğunluğu Şii Müslümanlardır. Nüfusunun 'u Türkçe konuşanlardan oluşuyor. Azerbaycan Türkçesinin (resmi dil) yanı sıra Rusça, Ermenice, Kürtçe, Talşi ve Lezgi dilleri de konuşulmaktadır.

 • Coğrafi konumu: Azerbaycan Cumhuriyeti, Kafkas Dağları'nın güneyinde ve Aras Nehri'nin kuzeyinde, Hazar Denizi civarında yer almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin komşu ülkeleri şunlardır: İran, Ermenistan, Türkiye, Gürcistan, Rusya ve Hazar Denizi kıyısındaki diğer ülkeler, Türkmenistan ve Kazakistan. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan'ın batısında, İran'ın kuzeybatısında ve Türkiye'nin doğusunda yer alan Nahçıvan Özerk Bölgesi'ni kapsamaktadır.
 • Hükümet: Cumhuriyet
 • Alan: 600,86 kilometrekare
 • Nüfus: 11,10 milyon kişi (2020)
 • Yıllık nüfus artışı: yüzde 0,52
 • Başkent: Bakü
 • Dil: Azerice Türkçesi
 • İslâm
 • Para birimi: Manat